A bit much phrase

 "A bit much" ifadesi Türkçeye genellikle "biraz fazla" ya da "aşırı" şeklinde çevrilebilir. Bu ifade, genellikle belirli bir durumun ya da kişinin gereğinden fazla olduğunu, abartılı ya da aşırı olduğunu belirtmek için kullanılır.


Örnek cümleler:

1. "The music in the club was a bit much for me."
Türkçesi: "Klüpteki müzik benim için biraz fazlaydı."

2. "Don't you think your reaction was a bit much?"
Türkçesi: "Reaksiyonun biraz fazla olmadı mı sence?"

3. "The way he talks about himself is a bit much."
Türkçesi: "Kendisi hakkında konuşma şekli biraz fazla."

4. "The amount of homework our teacher gives us is a bit much."
Türkçesi: "Öğretmenimizin bize verdiği ödev miktarı biraz fazla."

5. "Her outfit for the party was a bit much."
Türkçesi: "Parti için giydiği kıyafet biraz fazlaydı."Yorumlar