a bit of fluff/stuff/skirt idiom

 Bu üç ifade de İngilizce'deki eski moda ve bazen hakaret olarak kabul edilen ifadelerdir.


1. "A bit of fluff" genellikle genç, hafifbaşlı bir kadını veya geçici bir romantik ilgiyi belirtmek için kullanılır.

2. "A bit of stuff" genellikle cinsel olarak çekici birini belirtmek için kullanılır.

3. "A bit of skirt" genellikle bir kadını veya kızı küçümsemek için kullanılır, bu da onu bir cinsel obje olarak görür.

Bu ifadelerin Türkçeye tam anlamıyla çevirisi yoktur. Ancak, bağlama bağlı olarak, "biraz hafif kadın", "biraz malzeme" veya "biraz etek" olarak çevrilebilirler. Lütfen bu çevirilerin kısmen eş değer olduğunu unutmayın.

Örnek cümleler:

1. "He's always chasing a bit of fluff." - "O her zaman biraz hafif kadına peşinden koşuyor."

2. "She's just a bit of stuff to him." - "O, onun için sadece biraz malzeme."

3. "He's looking for a bit of skirt." - "O, biraz etek arıyor."

4. "Don't be fooled by that bit of fluff." - "O biraz hafif kadın tarafından kandırılma."

5. "She's more than just a bit of stuff." - "O, sadece biraz malzemeden fazlası."

Bu ifadeleri kullanırken dikkatli olun, çünkü birçok insan onları hakaret veya cinsiyetçi olarak algılayabilir.Yorumlar