A bit of rough idiom

 "a bit of rough" idiomu Türkçeye "sert, kaba bir tip" ya da "kaba saba" olarak çevrilebilir. Ancak, bu ifade genellikle bir kişinin cazibesini veya çekiciliğini belirtmek için kullanılır, genellikle biraz asi veya geleneksel olmayan bir şekilde.


İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:

1. "She's always liked a bit of rough."
"O, her zaman biraz kaba tipli erkekleri sevmiştir."

2. "John is a bit of rough, but he has a good heart."
"John biraz kaba saba bir tip ama kalbi temiz."

3. "Many people are surprised that she's married to a bit of rough."
"Birçok kişi, onun biraz kaba biriyle evli olduğuna şaşırıyor."

4. "My friends don't understand why I like a bit of rough."
"Arkadaşlarım, neden biraz kaba bir tipi sevdiğimi anlamıyorlar."

5. "Despite his being a bit of rough, he is very popular among ladies."
"Biraz kaba bir tip olmasına rağmen, bayanlar arasında oldukça popüler."

Yorumlar