A bite (to eat) idiom

 "a bite (to eat)" ifadesi Türkçeye "bir şeyler atıştırmak" ya da "hafif bir şeyler yemek" olarak çevrilebilir. Genellikle hızlı ve hafif bir öğün veya atıştırmalığı ifade eder.


Örnek cümleler:

1. English: "I'm feeling a bit hungry, let's grab a bite to eat."
Türkçe: "Biraz acıktım, hafif bir şeyler yiyelim."

2. English: "After work, we often go for a bite to eat."
Türkçe: "İşten sonra genellikle bir şeyler atıştırmaya gideriz."

3. English: "Instead of a full meal, I just had a bite to eat."
Türkçe: "Tam bir öğün yerine sadece hafif bir şeyler yedim."

4. English: "There are many places to get a bite to eat around here."
Türkçe: "Burada hafif bir şeyler yiyebileceğiniz çok yer var."

5. English: "Before the meeting, I want to grab a bite to eat."
Türkçe: "Toplantıdan önce hafif bir şeyler yemek istiyorum."Yorumlar