A bitter pill (to swallow) idiom

 "a bitter pill (to swallow)" ifadesinin Türkçeye çevirisi "yutması zor bir hap" ya da daha yaygın bir deyişle "acı bir gerçek" olabilir. Bu ifade, hoş olmayan, kabul etmesi zor bir durumu veya gerçeği ifade eder.


İngilizce örnek cümleler:

1. "Losing to such a younger player was a bitter pill to swallow."
 "Çok daha genç bir oyuncuya yenilmek yutması zor bir hap oldu."

2. "The fact that he was right all along was a bitter pill for her to swallow."
"Baştan beri doğru olduğu gerçeği, onun için acı bir gerçekti."


3. "It was a bitter pill to swallow when she found out she didn't get the job."
 "İşi alamadığını öğrendiğinde yutması zor bir hap oldu."

4. "The team's defeat in the finals was a bitter pill to swallow."
 "Takımın finaldeki yenilgisi yutması zor bir hap oldu."

5. "His harsh criticism was a bitter pill for me to swallow."
 "Onun sert eleştirisi benim için yutması zor bir hap oldu."
Yorumlar