a blinding flash idiom ne demek ?

 "a blinding flash" ifadesi Türkçe'ye "kör edici bir ışık hüzmesi" olarak çevrilebilir. Bu ifade genellikle bir anlık anlayış, aniden anlama veya aydınlanma anlamında kullanılır ve genellikle bir fikrin veya anlayışın hızlı bir şekilde geldiği zamanlarda kullanılır.


Örnek cümleler:
1. "After days of thinking, the solution came to me in a blinding flash."
"Günlerce düşündükten sonra, çözüm bana bir kör edici ışık hüzmesi gibi geldi."

2. "I had a blinding flash of inspiration."
"Kör edici bir ilham geldi."

3. "In a blinding flash, I realized I was in love with her."
"Kör edici bir ışık hüzmesi ile ona aşık olduğumu fark ettim."

4. "She had a blinding flash of insight about the case."
"Davanın üzerine kör edici bir içgörü geldi."

5. "The answer came to him in a blinding flash."
"Cevap ona bir kör edici ışık hüzmesi ile geldi."Yorumlar