a blitz on something idiom ne demek

"A blitz on something" deyimi kelime kelime Türkçeye şu şekilde çevrilebilir:

 • A: Bir
 • Blitz: Hızlı ve şiddetli saldırı, blitzkrieg (II. Dünya Savaşı'nda kullanılan bir taktikten türetilmiştir)
 • On: Üzerine, -e, -a
 • Something: Bir şey

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "bir şeye hızlı ve şiddetli saldırı" veya "bir konu üzerine yoğun bir çaba" anlamına gelir.

Bu ifade, genellikle bir soruna veya meseleye yoğun ve kararlı bir şekilde müdahale etmeyi, genellikle kısa sürede önemli bir etki yaratmayı amaçlayan bir eylemi ifade etmek için kullanılır.

Mecazi anlamda, bu deyim bir problemi çözmek, bir hedefe ulaşmak veya bir durumu iyileştirmek için yoğun bir çaba sarf edilmesini betimler.

İngilizce Örnek Cümleler ve Türkçe Çevirileri

 1. The city launched a blitz on litter to clean up the streets.

  • Şehir, sokakları temizlemek için çöp üzerine bir hızlı saldırı başlattı.

 2. The company is putting a blitz on marketing to boost sales.

  • Şirket, satışları artırmak için pazarlama üzerine yoğun bir çaba sarf ediyor.

 3. The police conducted a blitz on drug trafficking in the neighborhood.

  • Polis, mahallede uyuşturucu kaçakçılığı üzerine hızlı bir operasyon yürüttü.

 4. There will be a blitz on tax evaders by the government this year.

  • Bu yıl hükümet tarafından vergi kaçakçılarına yönelik yoğun bir mücadele olacak.

 5. The team decided to do a blitz on the project to meet the deadline.

  • Ekip, süreyi yetiştirmek için projede yoğun bir çaba sarf etmeye karar verdi.

Bu deyim, bir hedefe ulaşmak veya bir sorunu çözmek için yoğun ve odaklanmış bir çaba gerektiren durumları ifade eder ve genellikle bu tür eylemlerin başarılı sonuçlar doğuracağına dair bir beklenti içerir.


Yorumlar