a bone of contention idiom ne demek ?

 • A: Bir
 • Bone: Kemik
 • Of: -nın, -nin
 • Contention: Çekişme, tartışma

Tamamen Türkçeye çevrildiğinde, "tartışma konusu olan bir kemik" anlamına gelir.

Ancak bu ifade mecazi olarak, insanlar arasında anlaşmazlığa veya tartışmaya neden olan bir konu, nesne veya meseleyi ifade etmek için kullanılır. Genellikle iki veya daha fazla kişi veya grup arasında süregelen bir uyuşmazlık veya çekişme durumunu belirtir.

İngilizce Örnek Cümleler ve Türkçe Çevirileri

 1. The division of the inheritance became a bone of contention among the siblings.

  • Mirasın bölünmesi, kardeşler arasında bir anlaşmazlık konusu oldu.

 2. The proposed new policy is a major bone of contention in the company.

  • Önerilen yeni politika, şirkette büyük bir tartışma konusudur.

 3. The exact location of the border has been a bone of contention between the two countries for years.

  • Sınırın tam konumu, yıllardır iki ülke arasında bir anlaşmazlık konusu olmuştur.

 4. Salary increases are a common bone of contention in union negotiations.

  • Maaş artışları, sendika müzakerelerinde yaygın bir tartışma konusudur.

 5. The use of the family car has become a bone of contention between the teenagers.

  • Aile arabasının kullanımı, gençler arasında bir anlaşmazlık konusu haline geldi.

Bu ifade, özellikle farklı görüşler veya çıkarlar nedeniyle çözümü zor bir tartışma veya anlaşmazlık yaratan konuları vurgulamak için kullanılır.
Yorumlar