a bunch of fives idiom

 "A bunch of fives" ifadesi Türkçeye "yumruk" olarak çevrilebilir. İngiliz argosunda bu ifade, bir kişinin eliyle yumruk yaptığını ve genellikle bir dövüş ya da kavga durumunda olduğunu anlatır.


Örnek cümleler:

1. He threatened me with a bunch of fives.
- Bana bir yumrukla tehdit etti.

2. Watch out, he's got a bunch of fives!
- Dikkat et, yumruğunu sıktı!

3. I saw him clench a bunch of fives.
- Onun bir yumruk sıktığını gördüm.

4. He raised a bunch of fives and started to fight.
- Yumruğunu kaldırdı ve dövüşmeye başladı.

5. He faced the bully with a bunch of fives.
- Zorbanın karşısına bir yumrukla çıktı.Yorumlar