a bundle of nerves idiom

 "a bundle of nerves" ifadesi Türkçeye "çok gergin veya endişeli olmak" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim, bir kişi veya durumun çok stresli veya gergin olduğunu ifade etmek için kullanılır.


İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:

1. "She was a bundle of nerves before the presentation."
- Sunumdan önce çok gergindi.

2. "I was a bundle of nerves on my first day at the new job."
- Yeni işimdeki ilk günümde çok endişeliydim.

3. "He's a bundle of nerves because his exams are approaching."
- Sınavları yaklaştığı için çok gergin.

4. "Don't be a bundle of nerves, everything will be fine."
- Çok gergin olma, her şey iyi olacak.

5. "After the accident, she became a bundle of nerves."
- Kaza sonrasında çok gergin oldu.Yorumlar