a cappella

 "a cappella" Türkçeye "enstrümansız" veya "yalnızca vokal" olarak çevrilebilir. Müzikte, bir şarkının veya parçanın herhangi bir enstrüman eşliği olmaksızın yalnızca vokallerle icra edildiği durumları tanımlar.


İngilizce 5 örnek cümle:

1. "She sang the song a cappella."
(O, şarkıyı a cappella söyledi.)

2. "The choir will perform an a cappella version of the song."
(Koro, şarkının a cappella versiyonunu seslendirecek.)

3. "I prefer the a cappella version of this song."
(Bu şarkının a cappella versiyonunu tercih ederim.)

4. "He has an amazing voice for a cappella singing."
(A cappella şarkı söylemek için harika bir sesi var.)

5. "There's something special about a cappella music."
(A cappella müziğin özel bir yanı var.)Yorumlar