a case in point phrase

 Türkçeye çeviri: "İşte tam da sözünü ettiğim durum" ya da "İşte bunun tipik bir örneği"


Açıklama: "A case in point" ifadesi, bir argümanı veya fikri örneklendirme, belirtme veya destekleme amacıyla kullanılır. Genellikle bir tartışma veya konuşma sırasında, sunulan argümanın veya fikrin doğruluğunu veya geçerliliğini göstermek için bir örnek verirken kullanılır.

İngilizce örnek cümleler:
1. "She always forgets her keys. A case in point: she left them in the car yesterday."
"Her zaman anahtarlarını unutur. İşte tam da sözünü ettiğim durum: dün onları arabada bıraktı."

2. "This city has many excellent restaurants. The Italian place around the corner is a case in point."
"Bu şehirde birçok mükemmel restoran var. Köşedeki İtalyan yeri işte bunun tipik bir örneği."

3. "John’s always late. Today, he was an hour late to our meeting, a case in point."
 "John her zaman geç kalır. Bugün toplantımıza bir saat geç kaldı, işte tam da sözünü ettiğim durum."

4. "Our team is very efficient. Finishing the project two weeks early is a case in point."
 "Takımımız çok verimlidir. Projei iki hafta erken bitirmemiz işte bunun tipik bir örneği."


5. "This neighborhood is known for its beautiful houses, and the Victorian mansion at the end of the street is a case in point."
 "Bu mahalle güzel evleriyle bilinir ve sokak sonundaki Viktorya dönemi malikanesi işte bunun tipik bir örneği."Yorumlar