a child of something phrase

 "A child of something" kelime öbeği Türkçeye "Bir şeyin çocuğu" olarak çevrilebilir. Ancak bu, doğrudan bir çeviri olup, İngilizcede genellikle bir kişinin belirli bir yer, kültür veya durumdan etkilendiğini veya o ortamın bir ürünü olduğunu ifade etmek için kullanılır.


İngilizce örnek cümleler:

1. "He's a child of the city, he doesn't know how to live in the countryside."
Türkçe çeviri: "O bir şehir çocuğu, kırsalda nasıl yaşanacağını bilmiyor."

2. "She is a child of the 80s, so she loves retro style."
Türkçe çeviri: "O, 80'lerin çocuğu, bu yüzden retro tarzı seviyor."

3. "Being a child of the digital age, he is very skilled at using technology."
Türkçe çeviri: "Dijital çağın bir çocuğu olduğu için teknolojiyi kullanmada çok yetenekli."

4. "She's a child of nature, she feels most at home in the mountains."
Türkçe çeviri: "O bir doğa çocuğu, kendini dağlarda en rahat hisseder."

5. "As a child of war, he has experienced many difficulties."
Türkçe çeviri: "Bir savaş çocuğu olarak, birçok zorluk yaşadı."Yorumlar