a clean slate idiom

 "Clean slate" ifadesi Türkçeye "temiz bir sayfa" olarak çevrilebilir. Bu deyim, genellikle bir kişinin geçmiş hatalarını unutarak yeni bir başlangıç yapmasını ifade eder.


İngilizce Örnek Cümleler:

1. "After the divorce, she moved to a new city to start with a clean slate."
 "Boşanmadan sonra, temiz bir sayfa ile başlamak için yeni bir şehre taşındı."

2. "The new year gives us all a chance to start with a clean slate."
 "Yeni yıl, hepimize temiz bir sayfa ile başlama fırsatı verir."

3. "He paid off all his debts and now he has a clean slate."
 "Tüm borçlarını ödedi ve şimdi temiz bir sayfası var."

4. "The company was taken over by new management and given a clean slate."
 "Şirket yeni yönetim tarafından devralındı ve temiz bir sayfa verildi."

5. "After his apology, they agreed to give him a clean slate."
 "Özür diledikten sonra, ona temiz bir sayfa verme konusunda anlaştılar."Yorumlar