a cloud hanging over someone idiom

 "a cloud hanging over someone" deyimi Türkçede "birinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor" şeklinde ifade edilir. Bu deyim, bir kişinin üzerinde belirsizlik, endişe veya olası bir sorun olduğunu ifade eder.


Açıklama: Bu deyim, bir kişinin üzerinde belirsizlik, endişe, stres veya olası bir sorun olduğunu ifade eder. Genellikle, stresli veya belirsiz bir durumla karşı karşıya olan bir kişi için kullanılır.

İngilizce örnek cümleler:

1. "There's a cloud hanging over him since he lost his job."
Türkçe: "İşini kaybettikten sonra üzerinde bir kara bulut dolaşıyor."

2. "With the lawsuit, there is a cloud hanging over the company."
Türkçe: "Dava yüzünden, şirketin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor."

3. "The negative rumors have left a cloud hanging over her reputation."
Türkçe: "Olumsuz dedikodular, onun itibarı üzerinde kara bulutlar bıraktı."

4. "There's been a cloud hanging over our family since my father got sick."
Türkçe: "Babam hastalandığından beri ailemizin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor."

5. "The threat of war is like a cloud hanging over the country."
Türkçe: "Savaş tehdidi, ülkenin üzerinde dolaşan bir kara bulut gibidir."Yorumlar