a cloud on the horizon idiom

 "a cloud on the horizon" deyimininTürkçe karşılığı "ufukta beliren bir bulut"tur. Bu deyim, gelecekte olası bir sorun veya zorluk olduğuna dair bir işaret olduğunda kullanılır.


1. "I'm really happy with how business is going, but that new tax law is a cloud on the horizon."
Türkçe çeviri: "İşlerin nasıl gittiği konusunda gerçekten mutluyum, ama o yeni vergi kanunu ufkta beliren bir bulut."

2. "There's a cloud on the horizon with our car. It's been making strange noises lately."
Türkçe çeviri: "Arabamızla ilgili ufkta beliren bir bulut var. Son zamanlarda garip sesler çıkarıyor."

3. "Their relationship is going great at the moment, but the fact that they have to move to different cities could be a cloud on the horizon."
Türkçe çeviri: "İlişkileri şu anda harika gidiyor, ama farklı şehirlere taşınmaları gerektiği gerçeği ufkta beliren bir bulut olabilir."

4. "The team's doing well right now, but the captain's possible retirement is a cloud on the horizon."
Türkçe çeviri: "Takım şu anda iyi gidiyor, ancak kaptanın olası emekliliği ufkta beliren bir bulut."

5. "The declining health of their parents is a cloud on the horizon for the siblings."
Türkçe çeviri: "Ebeveynlerinin sağlık durumunun düşüşü, kardeşler için ufukta beliren bir buluttur."Yorumlar