a deluge of something phrase

 "Deluge of something" ifadesi Türkçeye "bir şeyin seli" veya "bir şeyin yağmuru" olarak çevrilebilir. Bu deyim, belirli bir şeyin büyük miktarda veya aşırı derecede olduğunu ifade eder.


Örnek cümleler:

1. "After the celebrity's scandal, she faced a deluge of criticism from the public."
Türkçesi: "Ünlünün skandalından sonra, halktan yoğun bir eleştiri yağmuruna tutuldu."

2. "The company received a deluge of applications for the job post."
Türkçesi: "Şirket, iş ilanına çok sayıda başvuru aldı."

3. "We've had a deluge of donations for the charity event."
Türkçesi: "Hayırseverlik etkinliği için çok sayıda bağış aldık."

4. "I got a deluge of emails after my business was featured in the news."
Türkçesi: "İşim haberlere çıktıktan sonra bir sürü e-posta aldım."

5. "The town was hit by a deluge of rain and many homes were flooded."
Türkçesi: "Kasabayı yağmur seli vurdu ve birçok ev su altında kaldı."Yorumlar