a dime a dozen idiom

 "Dime a dozen" ifadesi Türkçeye "oldukça yaygın ve değersiz" "alabildiğine" "gani" , "sürüsüne bereket" , "istemediğin kadar" şeklinde çevrilebilir. Bu ifade, belirli bir şeyin çok yaygın ve dolayısıyla değerinin düştüğünü ifade eder.


Örnek cümleler:

1. "Self-help books are a dime a dozen these days."
- "Kendine yardım kitapları bu günlerde oldukça yaygın."

2. "Don't feel bad about breaking the glass, they're a dime a dozen."
- "Bardağı kırdığın için kendini kötü hissetme, onlar oldukça yaygın ve değersiz."

3. "Good ideas are a dime a dozen, but it's the implementation that's hard."
- "İyi fikirler oldukça yaygın, ama uygulamak zor."

4. "Restaurants are a dime a dozen in this city."
- "Restoranlar bu şehirde oldukça yaygın."

5. "Reality TV shows are a dime a dozen."
- "Reality TV programları oldukça yaygın."Yorumlar