a dog in the manger idiom

 "A dog in the manger" ifadesi Türkçeye "Samanlıkta kişneyen eşek" olarak çevrilebilir. Bu deyim, başkalarının bir şeyden faydalanmasını engelleyen ancak o şeyi kendisi de kullanmayan bir kişiyi tanımlamak için kullanılır.


İngilizce örnek cümleler:

1. "John is behaving like a dog in the manger by not letting his classmates use the football, even though he is not using it."

Türkçe çevirisi: "John, futbol topunu kullanmadığı halde sınıf arkadaşlarının futbol topunu kullanmasına izin vermemekle samanlıkta kişneyen eşek gibi davranıyor."

2. "Don't be a dog in the manger and hog the TV remote."

Türkçe çevirisi: "TV kumandasını kapma ve samanlıkta kişneyen eşek gibi olma."

3. "She's always a dog in the manger when it comes to sharing her toys with her sibling."

Türkçe çevirisi: "Oyuncaklarını kardeşiyle paylaşmaya gelince, her zaman samanlıkta kişneyen eşek olur."

4. "By not letting anyone else use the office printer, he's being a dog in the manger."

Türkçe çevirisi: "Başkalarının ofis yazıcısını kullanmasına izin vermemekle, o samanlıkta kişneyen eşek oluyor."

5. "She doesn't even need the car, but she won't let anyone else use it. She's such a dog in the manger."

Türkçe çevirisi: "Araca bile ihtiyacı yok, ama başkalarının kullanmasına izin vermiyor. O, tam bir samanlıkta kişneyen eşek."Yorumlar