a drowning man will clutch at a straw idiom

 "a drowning man will clutch at a straw" ifadesi Türkçeye "boğulan adam saman çöpüne sarılır" şeklinde çevrilebilir. Bu deyim, bir kişinin umutsuz bir durumda olduğunda herhangi bir yardıma, ne kadar önemsiz veya umutsuzca görünürse görünsün, sarılacağını ifade eder.


İngilizce örnek cümleler ve Türkçe çevirileri:

1. "When his business went bankrupt, he was like a drowning man clutching at a straw, trying all means to save it."
"İşleri batınca, her yolu deneyerek onu kurtarmak için boğulan bir adam gibi saman çöpüne sarıldı."

2. "In such a critical situation, a drowning man will clutch at a straw, so he accepted the deal."
"Böyle kritik bir durumda, boğulan bir adam saman çöpüne sarılır, o yüzden anlaşmayı kabul etti."

3. "Seeing no other way out, she felt like a drowning man clutching at a straw."
"Başka çıkış yolu göremeyen, kendini boğulan bir adam gibi saman çöpüne sarılmış hissetti."

4. "In his desperation, he was a drowning man clutching at a straw, hoping for a miracle."
"Umutsuzluğu içinde, o, bir mucize umuduyla boğulan bir adam gibi saman çöpüne sarıldı."

5. "They were like drowning men clutching at straws, trying to salvage their failing business."
"Onlar, başarısız olan işlerini kurtarmaya çalışırken boğulan adamlar gibi saman çöpüne sarıldılar."Yorumlar