a fact of life phrase

 "A fact of life" ifadesi Türkçede "hayatın gerçeği" olarak çevrilebilir. Bu ifade genellikle kaçınılmaz, değiştirilemez veya genellikle kabul edilen durumlar hakkında konuşurken kullanılır.


Örnek cümleler:

1) "Growing older is just a fact of life."
Türkçesi: "Yaşlanmak sadece hayatın bir gerçeğidir."

2) "Paying taxes is a fact of life, no matter how much we may dislike it."
Türkçesi: "Vergi ödemek, ne kadar sevmesek de, hayatın bir gerçeğidir."

3) "Having to work for a living is a fact of life."
Türkçesi: "Geçimini sağlamak için çalışmak hayatın bir gerçeğidir."

4) "It's a fact of life that we all have to deal with stress."
Türkçesi: "Hepimizin stresle başa çıkması gerektiği hayatın bir gerçeğidir."

5) "Losing people we love is a sad fact of life."
Türkçesi: "Sevdiğimiz insanları kaybetmek, hayatın üzücü bir gerçeğidir."



Yorumlar