a fair hearing phrase

 Türkçe çevirisi: Adil bir duruşma, Adil bir yargılama


Açıklama: Bu ifade genellikle hukuk terimi olarak kullanılır. Birinin iddialarını veya savunmalarını tam olarak ifade etme ve değerlendirme fırsatı olduğunda, bu kişiye "adil bir duruşma" yapıldığı söylenir.

Örnek Cümleler:

1. Everyone is entitled to a fair hearing.
(Herkesin adil bir duruşma hakkı vardır.)

2. They did not give me a fair hearing.
(Bana adil bir duruşma yapmadılar.)

3. The judge will ensure a fair hearing.
(Hakim, adil bir duruşmayı garanti edecektir.)

4. A fair hearing is essential to justice.
(Adil bir duruşma, adaletin olmazsa olmazıdır.)

5. She demanded a fair hearing for her case.
(Davası için adil bir duruşma talep etti.)Yorumlar