a fate worse than death idiom

 "Ölümden daha beter bir kader" şeklinde Türkçeye çevirebiliriz.


Bu deyim, bir durumun son derece korkunç, dayanılmaz veya acı veren olduğunu ifade eder. Genellikle ölümden bile kötü bir deneyim veya durum olduğunu belirtmek için kullanılır.

Örnek cümleler:

1. "Being trapped in a job you hate is a fate worse than death." - "Nefret ettiğin bir işte sıkışıp kalmak, ölümden daha beter bir kaderdir."

2. "Living in constant pain is a fate worse than death." - "Sürekli ağrı içinde yaşamak, ölümden daha beter bir kaderdir."

3. "He considers a life without adventure a fate worse than death." - "Macera olmayan bir hayatı, ölümden daha beter bir kader olarak görüyor."

4. "For some, being alone forever is a fate worse than death." - "Bazıları için, sonsuza dek yalnız olmak, ölümden daha beter bir kaderdir."

5. "She said that living in that small town was a fate worse than death." - "O küçük kasabada yaşamanın, ölümden daha beter bir kader olduğunu söyledi."Yorumlar