Ar yılı değil, kar yılı

"Ar yılı değil, kar yılı (Kar eden, ar etmez)." atasözü, toplumda bazı değerlerin ve önceliklerin zaman içinde nasıl değişebileceğini ve özellikle maddi kazancın diğer etik ve ahlaki değerlerin önüne geçebileceğini vurgular. İşte atasözünün temel öğeleri:


Maddi Kazancın Önceliği:

"Atasözü, günümüzde insanların maddi kazanç (kar) peşinde koşma eğiliminde olduklarını ve bu amacın bazen ahlaki ve etik değerler (ar) üzerinde öncelik kazandığını ifade eder. "Kar eden, ar etmez" ifadesi, kar elde etmeye odaklanan kişilerin, utanma veya onur gibi duyguları göz ardı edebileceklerini belirtir.

Değerlerin Değişimi ve Çatışması:

Atasözü, toplumsal değerlerin ve önceliklerin zamanla değişebileceğini ve bazen maddi kazançların ahlaki ve etik değerlerin önüne geçtiğini vurgular. Bu değişim, toplumun genel yapısında ve bireylerin davranışlarında görülebilir.

Etik ve Ahlaki Dilemma:

Bu atasözü, kişilerin etik ve ahlaki değerler ile maddi kazanç arasında kaldıkları dilemmaları ifade eder. Bazı durumlarda, bireyler maddi kazancı seçebilir ve bu, onların ahlaki ve etik değerlerini göz ardı etmelerine neden olabilir.

Toplumsal Eleştiri ve Yansıma:

Atasözü, toplumda gözlemlenen ve eleştirilen bir durumu yansıtır. Maddi kazancın ahlaki ve etik değerlerin önüne geçtiği bir toplum, bazı kişiler tarafından eleştirilebilir ve bu durum, toplumun genel değer yargılarını sorgulamaya yol açabilir.


Sonuç olarak, "Ar yılı değil, kar yılı (Kar eden, ar etmez)" atasözü, çağımızda maddi kazancın, etik ve ahlaki değerlerin üzerine çıktığına dair genel bir gözlemi ifade eder. Bu, toplumda değerlerin değişimi, etik ve ahlaki dilemmalar, ve toplumsal eleştirilerle ilgili önemli bir yansımadır. Atasözü, bireylerin ve toplumun, maddi kazanç ile ahlaki ve etik değerler arasındaki dengeyi nasıl sağladığı ve bu konularda nasıl kararlar aldığı üzerine düşünmeyi teşvik eder.Yorumlar