Architect Ne Demek? Türkçesi + Video

 "Architect," İngilizce'de "mimar" olarak adlandırılan, binaların, yapıların ve diğer yapısal tasarımların planlarını hazırlayan ve inşa edilmesini yönlendiren profesyoneldir. İşte "architect" kelimesinin kullanıldığı beş örnek cümle:

  1. The architect designed a modern and sustainable office building for the company. (Mimar, şirket için modern ve sürdürülebilir bir ofis binası tasarladı.)

  2. The famous architect Frank Lloyd Wright is known for his innovative designs. (Ünlü mimar Frank Lloyd Wright, yenilikçi tasarımları ile tanınır.)

  3. The architect collaborated with engineers to ensure the structural integrity of the bridge. (Mimar, köprünün yapısal bütünlüğünü sağlamak için mühendislerle işbirliği yaptı.)

  4. The city hired an architect to revitalize the downtown area and make it more pedestrian-friendly. (Şehir, şehir merkezini canlandırmak ve yaya dostu hale getirmek için bir mimar tuttu.)

  5. The architect's plans for the new museum impressed the selection committee. (Mimarın yeni müze için hazırladığı planlar, seçim komitesini etkiledi.)

    Architect - Mimar


Yorumlar