Blood Drawn Ne Demek? Türkçesi + Video

"Blood drawn" İngilizce'de, genellikle tıbbi testler için bir kişiden kan alınması işlemi anlamına gelir. Türkçede bu ifade "kan alınması" veya "kan çekilmesi" olarak çevrilebilir. İşte "blood drawn" (kan alınması) kelimesini içeren beş örnek cümle:


  • "She had her blood drawn for the annual health check-up." (Yıllık sağlık kontrolü için kanı alındı.)
  • "He was nervous about having his blood drawn, but it was over quickly." (Kanının alınmasından dolayı gergindi, ama işlem hızlı bir şekilde bitti.)
  • "The nurse was very skilled at drawing blood without causing much pain." (Hemşire, fazla acı vermeden kan çekme konusunda çok yetenekliydi.)
  • "After having my blood drawn, I felt a bit dizzy." (Kanım alındıktan sonra biraz başım döndü.)
  • "You need to fast before having your blood drawn for the glucose test." (Glikoz testi için kanınız alınmadan önce oruç tutmanız gerekiyor.)Blood drawn - Kan Alınması
Yorumlar