Blurry Ne Demek? Türkçesi + Video

"Blurry," İngilizcede "bulanık" veya "net olmayan" anlamına gelir. Bir görüntünün veya fotoğrafın netliğini veya açıklığını yitirdiği durumları ifade eder. İşte bu terimin kullanıldığı beş örnek cümle:

  1. The old photograph had become blurry over time, making it difficult to recognize the people in it. (Eski fotoğraf zamanla bulanıklaşmıştı, bu yüzden içindeki insanları tanımak zordu.)

  2. I forgot to wear my glasses, so everything looks blurry to me without them. (Gözlüğümü takmayı unuttum, bu yüzden onlar olmadan her şey bana bulanık görünüyor.)

  3. The painter intentionally created a blurry background to make the subject of the painting stand out. (Ressam, tablonun konusunun öne çıkmasını sağlamak için bilinçli olarak bulanık bir arka plan oluşturdu.)

  4. The fog made the landscape appear blurry and mysterious in the early morning. (Sis, manzarayı sabahın erken saatlerinde bulanık ve gizemli gösterdi.)

  5. The camera focused on the wrong object, and the result was a blurry image. (Kamera yanlış nesneye odaklandı ve sonuç bulanık bir görüntü oldu.)

    Blurry - Bulanık, Net olmayan


Yorumlar