Break a leg Ne Demek? Türkçesi + Video

"Break a leg," bir kişiye başarı dileklerinde bulunmak veya bir performans veya gösteri öncesinde şans dileyerek kullanılan bir ifadedir. İngilizce'de bu ifade sıkça tiyatro ve performans sanatlarıyla ilgili durumlarda kullanılır. Ancak, bu ifade kullanıldığında kişinin gerçekten bacağını kırmak anlamında değildir. İşte "break a leg" ifadesinin açıklaması ve örnek cümleler:

Açıklama: "Break a leg," bir kişinin başarılı bir performans veya gösteri yapması için kullanılan bir geleneksel ifadedir. Bu ifade, şans dileme ve başarı dileyişin bir türüdür.

Örnek Cümleler:

  1. Good luck with your audition tomorrow! Break a leg! (Yarınki seçmelere iyi şanslar! Başarılar dilerim!)

  2. The director told the actors, "Break a leg, everyone, and give your best on stage." (Yönetmen, oyunculara, "Herkese başarılar dilerim ve sahnede en iyisini verin," dedi.)

  3. Before the big performance, the singer's friends wished her to break a leg. (Büyük performans öncesinde şarkıcının arkadaşları ona başarılar dilediler.)

  4. As the dancers prepared to go on stage, their instructor said, "Remember to enjoy yourselves, and break a leg out there!" (Dansçılar sahneye çıkmadan önce, eğitmenleri, "Eğlenmeyi unutmayın ve orada başarılar dileyin!" dedi.)

  5. When my friend told me he was taking part in a stand-up comedy show, I said, "Break a leg, and make everyone laugh!" (Arkadaşım bana stand-up komedi gösterisine katılacağını söylediğinde, "Başarılar dilerim, ve herkesi güldür!" dedim.)

    Break a leg - Bir kişiye başarı dileklerinde bulunmak


Yorumlar