Breathalyzer Ne Demek? Türkçesi + Video

"Breathalyzer," İngilizce'de "alkol analiz cihazı" veya "alkol testi cihazı" anlamına gelen bir terimdir. Genellikle trafik polisleri tarafından kullanılan bu cihaz, sürücülerin alkollü olup olmadığını ölçmek için kullanılır. İşte "breathalyzer" kelimesinin kullanıldığı beş örnek cümle:

  1. The police officer asked the suspected drunk driver to take a breathalyzer test to determine their blood alcohol level. (Polis memuru, şüpheli sarhoş sürücüden kan alkol seviyelerini belirlemek için bir alkollü test yapmasını istedi.)

  2. If you refuse to take a breathalyzer test when pulled over for suspicion of DUI, your license may be suspended. (Sarhoş araç kullanma şüphesiyle durdurulduğunuzda alkollü test yapmayı reddederseniz, ehliyetiniz askıya alınabilir.)

  3. The breathalyzer results showed that the driver had a blood alcohol content above the legal limit. (Alkollü test sonuçları, sürücünün kan alkol düzeyinin yasal sınırların üzerinde olduğunu gösterdi.)

  4. Many countries have strict laws regarding the use of breathalyzer devices during traffic stops. (Birçok ülkede trafik kontrolü sırasında alkollü test cihazlarının kullanımıyla ilgili sıkı yasalar bulunmaktadır.)

  5. The breathalyzer is a crucial tool in enforcing drunk driving laws and ensuring road safety. (Alkollü test cihazı, sarhoş araç kullanma yasalarının uygulanmasında ve trafik güvenliğinin sağlanmasında önemli bir araçtır.)

    Breathalyzer - Alkol ölçüm cihazı


Yorumlar