Buzzing Ne Demek? Türkçesi + Video

 "Buzzing," İngilizce'de "vızıldama," "vızıltı" veya "uğultu" anlamına gelir. Aynı zamanda bir şeyin hızlıca dolaşımda veya popülerlikte olduğunu ifade etmek için de kullanılabilir. İşte "buzzing" kelimesinin kullanıldığı beş örnek cümle:

  1. The bees were buzzing around the flowers in the garden. (Ardıç çiçeklerinin etrafında arılar vızıldıyordu.)

  2. There was a constant buzzing sound coming from the electrical wires overhead. (Başımızdaki elektrik tellerinden sürekli bir vızıltı sesi geliyordu.)

  3. The city was buzzing with excitement in anticipation of the big music festival. (Şehir büyük müzik festivalini beklerken heyecan içindeydi ve hareketliydi.)

  4. The news of their engagement had everyone buzzing with congratulations. (Nişan haberleri herkesi tebriklerle dolu bir heyecana sürükledi.)

  5. The social media post went viral, and soon, the whole internet was buzzing about it. (Sosyal medya gönderisi viral oldu ve kısa sürede tüm internet hakkında konuşuyordu.)

    Buzzing - Vızıldama


Yorumlar