Control freak Ne Demek? Türkçesi + Video

"Control freak," İngilizcede "kontrol manyağı" veya "her şeyi kontrol etmeye çalışan kişi" olarak kullanılan bir ifadedir. Bu terim, kişinin başkalarını ve olayları aşırı derecede kontrol etme isteği veya alışkanlığına atıfta bulunur. İşte bu terimin kullanıldığı beş örnek cümle:

  1. My boss is a real control freak; she wants to oversee every detail of every project. (Patronum gerçek bir kontrol manyağıdır; her projenin her ayrıntısını denetlemek ister.)

  2. John's girlfriend is a control freak who constantly tells him what to wear and where to go. (John'un kız arkadaşı, sürekli olarak ona ne giyeceğini ve nereye gideceğini söyleyen bir kontrol manyağıdır.)

  3. Being a control freak can strain relationships because it's difficult to work with someone who always needs to be in charge. (Kontrol manyağı olmak ilişkileri gerer, çünkü her zaman kontrolde olması gereken biriyle çalışmak zordur.)

  4. Sarah's control freak tendencies make it hard for her to delegate tasks at work. (Sarah'ın kontrol manyağı eğilimleri, işyerinde görevleri devretmesini zorlaştırıyor.)

  5. The control freak in the group insisted on planning every aspect of the vacation, leaving little room for spontaneity. (Grubun kontrol manyağı, tatilin her yönünü planlamakta ısrar etti ve spontaneliğe pek yer bırakmadı.)

    Control freak - Kontrol Manyağı


Yorumlar