Dairy Ne Demek? Türkçesi + Video

"Dairy," İngilizce'de "süt ürünleri" veya "sütçülük" anlamına gelir. Bu terim, süt ve süt ürünleri üretimi, işlenmesi ve dağıtımı ile ilgilenen bir endüstriyi ifade eder. Aynı zamanda süt ürünleri gibi süt temelli gıdaları da ifade eder.

Örnek cümleler:

  1. "Milk, cheese, yogurt, and butter are common dairy products." (Süt, peynir, yoğurt ve tereyağı yaygın süt ürünleridir.)


  2. "The dairy industry plays a significant role in the country's economy." (Sütçülük endüstrisi ülkenin ekonomisinde önemli bir rol oynar.)


  3. "She prefers dairy-free alternatives like almond milk and soy yogurt." (Badem sütü ve soya yoğurdu gibi süt ürünleri içermeyen alternatifleri tercih eder.)


  4. "The dairy farm produces fresh milk and cheese for local markets." (Süt çiftliği yerel pazarlar için taze süt ve peynir üretir.)


  5. "Some people are lactose intolerant and cannot consume dairy products without digestive issues." (Bazı insanlar laktoz intoleransına sahiptir ve sindirim sorunları olmadan süt ürünleri tüketemezler.)Dairy- Süt Ürünleri
Yorumlar