Dirt cheap Ne Demek? Türkçesi + Video

 "Dirt cheap," İngilizce bir deyim olup, "çok ucuz" veya "uçuk derecede ucuz" anlamına gelir. Bu ifade, bir şeyin olağanüstü derecede düşük bir fiyatla satıldığını veya bir şeyin normalden çok daha ucuz olduğunu vurgulamak için kullanılır. İşte "dirt cheap" ifadesinin açıklamasıyla birlikte 5 örnek cümle:

 1. I found this vintage jacket at the thrift store, and it was dirt cheap, only $5!

  (Bu vintage ceketi ikinci el mağazasında buldum ve o sadece 5 dolardı, çok ucuzdu!)

 2. The hotel was offering rooms at dirt cheap rates during the off-season to attract more guests.

  (Otel, sezon dışında daha fazla misafiri çekmek için odaları çok ucuz fiyatlarla sunuyordu.)

 3. He bought a dirt cheap used car that needed some repairs, but it was a great deal for the price.

  (Birkaç onarıma ihtiyaç duyan çok ucuz bir ikinci el araba satın aldı, ama fiyatına göre harika bir anlaşma idi.)

 4. The local market sells fresh produce at dirt cheap prices compared to the supermarket.

  (Yerel pazar, süpermarkete göre çok ucuz fiyatlarla taze ürünler satıyor.)

 5. During the clearance sale, the clothing items were marked as dirt cheap, and customers flocked to the store to take advantage of the discounts.

  (Temizlik satışı sırasında giyim ürünleri çok ucuz olarak işaretlendi ve müşteriler indirimlerden faydalanmak için mağazaya akın etti.)

  Dirt cheap - Çok ucuz


Yorumlar