Ditching you Ne Demek? Türkçesi + Video

 "Ditching you" İngilizcede "seni terk etmek" veya "seni bırakmak" anlamına gelir. Bu ifade, bir kişinin başka bir kişiyi veya bir planı aniden terk etmesini veya vazgeçmesini ifade eder. İşte bu ifadenin kullanıldığı beş örnek cümle:

  1. He's always ditching his friends at the last minute to hang out with someone else. (Her zaman arkadaşlarını son dakikada bırakıp başka biriyle takılmaya gidiyor.)

  2. I can't believe she ditched me at the party without even saying goodbye. (Bana elveda bile demeden partide beni terk ettiğine inanamıyorum.)

  3. Don't worry, I won't ditch you. We'll stick together throughout the event. (Endişelenme, seni terk etmeyeceğim. Etkinlik boyunca birlikte olacağız.)

  4. He ditched the project halfway through, leaving the rest of us to finish it on our own. (Projenin yarısında onu terk edip, geri kalanımızın kendi başımıza bitirmesine neden oldu.)

  5. She's notorious for ditching her responsibilities and avoiding any kind of commitment. (Sorumluluklarını terk etmesi ve her türlü taahhüttü kaçınmasıyla kötü bir üne sahiptir.)

    Ditching you - Terk etmek


Yorumlar