Double back on Ne Demek? Türkçesi + Video

 "Double back on," İngilizce'de "geri dönmek," "geri gitmek" veya "yolun sonundan geri dönmek" anlamına gelir. Bu ifade, bir yolu, bir planı veya bir rotayı takip ederken geriye gitmek veya önceki bir noktaya geri dönmek anlamında kullanılır. İşte "double back on" ifadesinin açıklamasıyla birlikte 5 örnek cümle:

 1. We had to double back on the hiking trail because we realized we left our backpacks behind.

  (Sırt çantalarını geride unuttuğumuzu fark ettiğimiz için yürüyüş yolunda geri dönmek zorunda kaldık.)

 2. After driving for an hour, we had to double back on the highway due to a road closure.

  (Bir saat boyunca sürdükten sonra, yolun kapanması nedeniyle otobanda geri dönmek zorunda kaldık.)

 3. The hikers decided to double back on the trail to explore a side path they had missed earlier.

  (Yürüyüşçüler, daha önce kaçırdıkları bir yan yolunu keşfetmek için patikada geri dönmeye karar verdiler.)

 4. We realized we had taken the wrong exit, so we had to double back on the highway to get back on track.

  (Yanlış çıkışı aldığımızı fark ettik, bu yüzden doğru yola dönmek için otoyolda geri gitmek zorunda kaldık.)

 5. The explorers decided to double back on their expedition to retrieve some important equipment they had left at the base camp.

  (Kaşifler, baz kampında unuttukları bazı önemli ekipmanları almak için keşiflerine geri dönmeye karar verdiler.)

  Double back on - Geri dönmek, geri gitmek


Yorumlar