Excruciating Ne Demek? Türkçesi + Video

"Excruciating," İngilizce'de "dayanılmaz," "acı veren" veya "çok şiddetli" anlamına gelir. Bu kelime, fiziksel veya duygusal olarak çok yoğun ve acı veren bir durumu tanımlamak için kullanılır. İşte "excruciating" kelimesinin açıklamasıyla birlikte 5 örnek cümle:

 1. She felt excruciating pain in her back after lifting heavy boxes all day.

  (Tüm gün ağır kutuları kaldırdıktan sonra sırtında dayanılmaz bir ağrı hissetti.)

 2. The patient described the headache as excruciating, and it required immediate medical attention.

  (Hasta baş ağrısını dayanılmaz olarak tarif etti ve hemen tıbbi müdahale gerektirdi.)

 3. The excruciating wait for the test results made her anxious and worried.

  (Test sonuçlarını beklemek, onu endişeli ve kaygılı yaptı.)

 4. He let out an excruciating scream when he accidentally cut his finger with a sharp knife.

  (Kazara keskin bir bıçakla parmağını kestiğinde dayanılmaz bir çığlık attı.)

 5. Watching her favorite character die in the movie was an excruciating emotional experience for her.

  (En sevdiği karakterin filmde ölmesini izlemek, onun için dayanılmaz bir duygusal deneyimdi.)

  Excruciating - Dayanılmaz, Acı veren, Çok şiddetli


Yorumlar