Faint Ne Demek? Türkçesi + Video

"Faint" kelimesi İngilizce'de, bilinç kaybı ile sonuçlanabilen kısa süreli bir baş dönmesi veya zayıflık hissi anlamına gelir. Genellikle ani ve geçici bir bilinç kaybı durumu için kullanılır. Türkçede "bayılmak" olarak çevrilebilir. İşte "faint" (bayılmak) kelimesini içeren beş örnek cümle:


  • "She felt faint and had to sit down to avoid falling." (Kendini baygın hissetti ve düşmemek için oturmak zorunda kaldı.)
  • "The room was so hot that he started to feel faint." (Oda o kadar sıcaktı ki bayılacakmış gibi hissetmeye başladı.)
  • "If you haven't eaten all day, you might feel faint." (Tüm gün yemek yemediyseniz, bayılacakmış gibi hissedebilirsiniz.)
  • "During the ceremony, a bridesmaid fainted from the heat." (Tören sırasında, bir nedime sıcaktan bayıldı.)
  • "He has a condition that causes him to faint unexpectedly." (Aniden bayılmasına neden olan bir rahatsızlığı var.)Faint - BayılmakYorumlar