Galleons Ne Demek? Türkçesi + Video

"Galleons," İngilizce bir terim olup, genellikle eski çağlarda kullanılan büyük ve ağır savaş gemilerini ifade eder. Ayrıca, bazı ülkelerin eski para birimlerinin adı olarak da kullanılmıştır. İşte bu terimin kullanıldığı beş örnek cümle:

  1. In the 16th century, galleons were the dominant warships in the Spanish Armada. (16. yüzyılda, galyotlar İspanyol Armadası'nda baskın savaş gemileriydi.)

  2. The pirate ship was a fearsome galleon armed with cannons and a crew of ruthless buccaneers. (Korsan gemisi, topçularla donatılmış korkunç bir galyotdu ve acımasız korsan bir mürettebatı vardı.)

  3. The treasure chest was discovered on a sunken galleon off the coast of a remote island. (Hazine sandığı, uzak bir adanın kıyısı açıklarında batmış bir galyotta bulundu.)

  4. The old coins were worth a fortune, but they were in galleons, which were no longer in circulation. (Eski paralar bir servet değerindeydi, ama dolaşımda olmayan galyotlar içindeydi.)

  5. The naval museum had a full-scale replica of a galleon from the 17th century on display. (Denizcilik müzesinde 17. yüzyıldan bir galyotun tam ölçekli bir kopyası sergileniyordu.)

    Galleons - Büyük savaş gemisi, eski para birimi


Yorumlar