Go Past Ne Demek? Türkçesi + Video

 "Go past," İngilizce'de "geçmek" veya "geçip gitmek" anlamına gelir. Bir nesnenin, bir yerin veya bir noktanın yanından veya üzerinden hareket ederek geçmek anlamında kullanılır.

Örnek cümleler:

  1. "To reach the store, you need to go past the traffic lights and take the first left turn." (Mağazaya ulaşmak için trafik ışıklarından geçip gitmelisiniz ve ilk sola dönmelisiniz.)


  2. "I saw him go past my house this morning on his way to work." (Bu sabah işe gitmek için evimin yanından geçip giderken onu gördüm.)


  3. "Don't forget to go past the post office and drop off the package on your way home." (Eve dönüş yolunda postanenin yanından geçip paketi bırakmayı unutma.)


  4. "The marathon runners will go past several landmarks in the city during the race." (Maraton koşucuları yarış sırasında şehirdeki birkaç sembolik yeri geçip gidecekler.)


  5. "To get to the beach, you have to go past the cliffs and walk for about ten minutes." (Plaja ulaşmak için kayalıkların yanından geçip gitmeli ve yaklaşık on dakika yürümelisiniz.)


Go Past- Geçmek


Yorumlar