Grade Ne Demek? Türkçesi + Video

"Grade," İngilizcede "derece," "not," "sınıf" veya "seviye" anlamlarına gelir. Aynı zamanda yüzeyin eğimini veya kalitesini ifade etmek için kullanılır. İşte bu terimin kullanıldığı beş örnek cümle:

  1. My teacher gave me an A grade on my essay because I worked really hard on it. (Öğretmenim, çaba gösterdiğim için denemem üzerine A notu verdi.)

  2. The road has a steep grade, so you need to drive carefully downhill. (Yolun eğimi dik, bu nedenle aşağıya dikkatli bir şekilde sürmelisiniz.)

  3. The students in the highest grade level at the school are preparing for graduation. (Okuldaki en yüksek sınıftaki öğrenciler mezuniyet için hazırlanıyorlar.)

  4. The quality of the ingredients determines the grade of the product. (Malzemelerin kalitesi ürünün seviyesini belirler.)

  5. He is in the fifth grade, and he's excited about moving to middle school next year. (O beşinci sınıfta ve gelecek yıl ortaokula geçmek için heyecanlı.)

    Grade - Derece, not, sınıf, seviye


Yorumlar