Hammer Ne Demek? Türkçesi + Video

"Hammer" kelimesi İngilizce'de, genellikle bir sapın ucuna takılı ağır, düz veya yuvarlak bir metal başlığa sahip olan ve çivileri çakmak, nesneleri kırmak veya şekil vermek için kullanılan bir el aleti anlamına gelir. Türkçede "çekiç" olarak çevrilebilir. İşte "hammer" (çekiç) kelimesini içeren beş örnek cümle:


  • "He used a hammer to nail the picture frame to the wall." (Resim çerçevesini duvara çakmak için bir çekiç kullandı.)
  • "Be careful when swinging the hammer so you don't hit your fingers." (Parmaklarınıza vurmamak için çekici sallarken dikkatli olun.)
  • "She broke the glass with a hammer in case of emergency." (Acil durumda camı bir çekiçle kırdı.)
  • "I need to find a hammer and some nails to fix this loose board." (Bu gevşek tahtayı düzeltmek için bir çekiç ve birkaç çivi bulmam gerekiyor.)
  • "The sound of the hammering was heard throughout the neighborhood." (Çekiç sesi tüm mahallede duyuldu.)Hammer - ÇekiçYorumlar