Holding her hostage Ne Demek? Türkçesi + Video

"Holding her hostage" ifadesi, bir kişinin başka bir kişiyi zorla veya tehdit ederek alıkoyması veya kontrol altında tutması anlamına gelir. Bu ifade sıklıkla suçluluk, şiddet veya tehlike durumlarını anlatmak için kullanılır. İşte "holding her hostage" ifadesinin kullanıldığı 5 örnek cümle:

  1. The criminal was holding her hostage in the abandoned warehouse, demanding a ransom for her release. Suçlu, terk edilmiş depoda onu rehin alıyor ve serbest bırakılması için fidye talep ediyordu.

  2. The movie plot revolves around a group of bank robbers who are holding hostages inside the bank during a heist. Film hikayesi, bir soygun sırasında banka içinde rehineleri tutan bir grup banka soyguncusu etrafında dönüyor.

  3. The police negotiated with the armed man who was holding his ex-girlfriend hostage in her apartment. Polis, eski kız arkadaşını daireinde rehin tutan silahlı adamla pazarlık yapmıştı.

  4. The terrorist organization was holding foreign journalists hostage to pressure their governments for ransom and political demands. Terör örgütü, yabancı gazetecileri rehin alarak hükümetlerini fidye ve siyasi talepler için baskı altına almıştı.

  5. The SWAT team was called in to rescue the hostages from the bank where the armed robbers were holding them. SWAT ekibi, silahlı soyguncuların onları tuttuğu bankadan rehineleri kurtarmak için çağrıldı.

    Holding her hostage - Bir kişinin zorla alıkoyulması


Yorumlar