Hummingbird Ne Demek? Türkçesi + Video

 "Hummingbird," İngilizce'de "vızıldayan kuş" veya "süreksiz kuş" olarak adlandırılan çok küçük ve hızlı uçan kuşları tanımlayan bir terimdir. Bu kuşlar genellikle uzun bir gagaya ve parlak renklere sahiptir ve çiçeklerden nektar toplarken kanatlarını hızla çırparlar. İşte "hummingbird" kelimesinin kullanıldığı beş örnek cümle:

  1. Hummingbirds are known for their rapid wingbeats, which create a humming sound as they hover near flowers. (Vızıldayan kuşlar, çiçeklere yaklaşırken hızlı kanat çırpışlarıyla oluşturdukları vızıltı sesi ile bilinirler.)

  2. The garden was filled with colorful flowers to attract hummingbirds. (Bahçe, vızıldayan kuşları çekmek için renkli çiçeklerle doluydu.)

  3. It's a rare treat to see a hummingbird up close due to their small size and quick movements. (Onların küçük boyutları ve hızlı hareketleri nedeniyle yakından bir vızıldayan kuş görmek nadir bir zevktir.)

  4. The hummingbird's iridescent feathers shimmered in the sunlight as it flitted from flower to flower. (Vızıldayan kuşun ışıltılı tüyleri, çiçekten çiçeğe uçarken güneş ışığında parladı.)

  5. Many people put out hummingbird feeders in their gardens to provide nectar for these beautiful little birds. (Birçok insan, bu güzel küçük kuşlar için nektar sağlamak amacıyla bahçelerinde vızıldayan kuş yemlikleri kullanır.)

    Hummingbird- Vızıldayan Kuş


Yorumlar