Intersection Ne Demek? Türkçesi + Video

"Intersection," İngilizce'de "kavşak" veya "kesişim noktası" anlamına gelir. Bu terim, iki veya daha fazla yolun birleştiği veya kesiştiği bir noktayı ifade eder. İşte "intersection" kelimesinin kullanıldığı beş örnek cümle:

  1. The intersection of Main Street and Elm Street is known for its heavy traffic during rush hour. (Main Street ve Elm Street'in kesişim noktası, iş saatlerindeki yoğun trafikle bilinir.)

  2. The traffic light at the intersection turned red, and all the cars came to a stop. (Kavşaktaki trafik lambası kırmızı yandı ve tüm araçlar durdu.)

  3. Pedestrians should use the crosswalk at the intersection to safely cross the road. (Yaya olanlar yolun güvenli bir şekilde geçilmesi için kavşaktaki yaya geçidini kullanmalıdır.)

  4. The city plans to install a roundabout at this intersection to improve traffic flow. (Şehir, trafik akışını iyileştirmek için bu kavşakta bir çember kurmayı planlıyor.)

  5. The accident occurred at the intersection when two cars collided while trying to make a left turn. (Kaza, iki araç sola dönmeye çalışırken çarpıştığında kavşakta meydana geldi.)

    Intersection - Kavşak, Kesişim Noktası


Yorumlar