Kidney Ne Demek? Türkçesi + Video

 "Kidney," İngilizce'de "böbrek" anlamına gelir. İnsan ve diğer memelilerin vücudunda bulunan çift böbrek organları, kanı temizlemek ve atık maddeleri idrar yoluyla dışarı atmaktan sorumludur.

Örnek cümleler:

  1. "The kidneys play a vital role in maintaining the body's fluid and electrolyte balance." (Böbrekler, vücudun sıvı ve elektrolit dengesini korumada hayati bir rol oynarlar.)


  2. "Kidney disease can lead to serious health complications if not treated properly." (Böbrek hastalığı, uygun şekilde tedavi edilmezse ciddi sağlık komplikasyonlarına yol açabilir.)


  3. "He donated one of his kidneys to his sister, who had kidney failure." (Kardeşi böbrek yetmezliği yaşadığında, bir böbreğini bağışladı.)


  4. "To prevent kidney stones, it's essential to stay hydrated and maintain a balanced diet." (Böbrek taşlarını önlemek için, yeterince su içmek ve dengeli bir diyet sürdürmek önemlidir.)


  5. "The doctor recommended regular check-ups to monitor the health of my kidneys." (Doktor, böbreklerimin sağlığını izlemek için düzenli kontroller önerdi.)Kidney- Böbrek  


Yorumlar