Kitchen tongs Ne Demek? Türkçesi + Video

"Kitchen tongs," İngilizce bir terimdir ve Türkçe'de "mutfak maşası" veya "mutfak tenyasi" olarak ifade edilir. Genellikle mutfak işlerinde kullanılan, yiyecekleri kavramak veya döndürmek için tasarlanmış bir mutfak aracıdır. İşte "kitchen tongs" teriminin kullanıldığı 5 örnek cümle:

  1. I used kitchen tongs to flip the chicken breasts on the grill. Tavuk göğüslerini ızgarada çevirmek için mutfak maşası kullandım.

  2. These kitchen tongs have silicone tips to prevent scratching the non-stick cookware. Bu mutfak tenyasının uçları, yapışmaz tavaları çizmemek için silikon kaplamalıdır.

  3. Please pass me the kitchen tongs so I can serve the salad. Lütfen bana mutfak maşasını uzatın, böylece salatayı servis edebilirim.

  4. The chef used the kitchen tongs to arrange the herbs on top of the dish for garnish. Şef, süslemek için yemeğin üstüne otları düzenlemek için mutfak maşasını kullandı.

  5. These stainless steel kitchen tongs are versatile and can be used for various cooking tasks. Bu paslanmaz çelik mutfak maşaları çok amaçlıdır ve çeşitli pişirme görevleri için kullanılabilir.

    Kitchen tongs - Mutfak Maşası

Yorumlar