Ladle Ne Demek? Türkçesi + Video

"Ladle," İngilizce'de "süzen kepçe" veya "çorba kepçesi" anlamına gelir ve genellikle sıvı gıdaları veya çorbaları servis etmek için kullanılan bir mutfak aracıdır. İşte "ladle" kelimesinin kullanıldığı beş örnek cümle:

  1. She used a ladle to scoop out some soup from the pot and pour it into a bowl. (Tencereden biraz çorba almak ve bir kaba dökmek için bir çorba kepçesi kullandı.)

  2. Please pass me the ladle so I can serve the stew. (Lütfen bana süzme kepçeyi uzatın, güveci servis edebilirim.)

  3. The chef carefully ladled the sauce onto the pasta, ensuring it was evenly distributed. (Şef, sosu makarnanın üzerine dikkatlice döktü ve bunun düzgün bir şekilde dağıldığından emin oldu.)

  4. We need a large ladle to serve the punch at the party. (Partide punchı servis etmek için büyük bir süzme kepçeye ihtiyacımız var.)

  5. The soup kitchen volunteers used ladles to serve hot meals to the homeless. (Çorba mutfağı gönüllüleri, evsizlere sıcak yemekleri servis etmek için süzme kepçeler kullandılar.)

    Ladle - Kepçe


Yorumlar