Litter Ne Demek? Türkçesi + Video

 Litter," İngilizce'de "çöp," "pislik," veya "atık" anlamına gelir. Ayrıca, doğal ortama atılan çöp veya pisliklerin birikimi için de kullanılır. İşte "litter" kelimesinin açıklamasıyla birlikte 5 örnek cümle:

 1. Please pick up your litter and dispose of it in the trash bin.

  (Lütfen çöplerinizi toplayın ve çöp kutusuna atın.)

 2. The park was littered with empty soda cans and food wrappers after the picnic.

  (Piknikten sonra park boş gazoz kutuları ve yiyecek paketleri ile doluydu.)

 3. It's important to clean up after your pets and not leave their litter behind in public spaces.

  (Evcil hayvanlarınızın ardından temizlik yapmak ve onların pisliklerini kamusal alanlarda bırakmamak önemlidir.)

 4. The beach was pristine with no litter in sight, thanks to the efforts of the local community.

  (Plaj, yerel toplulukların çabaları sayesinde hiç çöp görünmeden tertemizdi.)

 5. The city has implemented strict littering laws to discourage people from throwing trash on the streets.

  (Şehir, insanları sokaklara çöp atma konusunda caydırmak için sıkı çöp atma yasaları uygulamıştır.)

  Litter -Çöp, Atık, Pislik


Yorumlar