Lost Ne Demek? Türkçesi + Video

 "Lost," İngilizce bir kelimedir ve Türkçe'de "kaybolmuş," "kayıp," "yitik" gibi anlamlara gelir. İşte "lost" kelimesinin kullanıldığı beş örnek cümle:

  1. I lost my keys this morning, and now I can't find them anywhere. (Bu sabah anahtarlarımı kaybettim ve şimdi hiçbir yerde bulamıyorum.)

  2. The hikers were lost in the wilderness for two days before they were rescued. (Dağcılar, kurtarılmadan önce iki gün boyunca vahşette kayıp kaldılar.)

  3. The lost puppy was reunited with its owner after being missing for a week. (Kayıp köpek, bir hafta boyunca kayıp olduktan sonra sahibiyle yeniden bir araya geldi.)

  4. She felt lost in the big city, having grown up in a small town. (Küçük bir kasabada büyüdükten sonra büyük şehirde kaybolmuş gibi hissetti.)

  5. The treasure hunters embarked on a quest to find the lost treasure of the pirate captain. (Define avcıları, korsan kaptanının kayıp hazinesini bulmak için bir maceraya atıldılar.)

    Lost - Kayıp


Yorumlar