Polish Ne Demek? Türkçesi + Video

 "Polish" kelimesi İngilizce'de iki farklı anlam taşıyabilir. Birincisi, bir şeyi parlatmak, cilalamak anlamındadır. İkincisi ise Polonya'ya veya Polonyalı insanlara ilişkin olma anlamındadır. Bu bağlamda, "Polish" kelimesinin "cilalamak" veya "Polonyalı" anlamlarında kullanımına örnek cümleler şunlardır:


Cilalamak anlamında:


  • "She used a special cream to polish her leather shoes." (Deri ayakkabılarını parlatmak için özel bir krem kullandı.)
  • "The silverware needs to be polished before the guests arrive." (Misafirler gelmeden önce gümüş eşyalar cilalanmalıdır.)
  • "He spent the afternoon polishing his car." (Arabasını cilalamakla geçirdiği bir öğleden sonraydı.)
  • "The old table looked new after it was polished." (Cilalandıktan sonra eski masa yeni gibi görünüyordu.)
  • "Polishing the marble floor can make it slippery." (Mermer zemini cilalamak onu kaygan yapabilir.)Polish - Cilalamak
Yorumlar